РЭЗЮМЕ

Менча Міхаіл Мікалаевіч

Біялагічнае абрастанне сістэм пітнога

водазабеспячэння і метады барацьбы з ім

 

Ключавыя словы: біяабрастанне, Leptothrix, жалезабактэрыі, пітное водазабеспячэнне, абезжалезьванне, другаснае забруджванне вады, вохрыстыя адлажэнні, “БАЗ”.

Аб’ект даследавання – біяабрастання сетак і збудаванняў сістэмы пітнога водазабеспячэння г. Баранавічы і збудаванняў водападрыхтоўкі прадпрыемстваў водаправодна-каналізацыйных гаспадарак гг. Новаполацка, Полацка і Віцебска. Прадмет даследавання – мікрафлора пітной вады, біялагічна актыўных загрузак станцый абезжалезьвання і цэноза біяабрастанняў паверхні водаправодных збудаванняў і сетак.

Мэта даследавання – распрацаваць эфектыўныя метады барацьбы з біяабрастаннямі ў сістэмах пітнога водазабеспячэння з падземных крыніц на аснове вывучэння мікраарганізмаў цэнозаў біяабрастанняў і мікрабіялагічных працэсаў, якія яны ажыццяўляюць у водаправодных сетках і збудаваннях.

Метады даследаванняў. Выкарастаны мікрабіялагічныя, хімічныя і тэхналагічныя метады.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Навуковыя вынікі сапраўднай працы пашыраюць і паглыбляюць існуючыя звесткі аб колькасным і якасным складзе цэнозаў біялагічных абрастанняў сістэм пітнога водазабеспячэння. Упершыню даследаваны мікробны змест біяабрастанняў і “БАЗ”. Выяўлена, што ў большай частцы арганізмамі мікрафлоры падземных крыніц і біяабрастанняў з’яўляюцца жалезабактэрыі. Упершыню паказана актыўная роля жалезабактэрый і іншых мікраарганізмаў падземнай вады ў стварэнні каталітычнай пленкі на загрузцы фільтраў (колаты шчэбень), якія працуюць па метаду спрошчанай аэрацыі, а таксама ў паскарэнні і паглыбленні працэса ачысткі вады, што рэкамендавана выкарыстоўваць для прадухілення (паніжэння) негатыўных біялагічных з’яў у водаправодных сетках. Упершыню ўсталявана ўзаемасувязь паміж структурай вохрыстых адлажэнняў і механізмам іх утварэння, што прапанавана выкарыстоўваць у якасці першачарговага экспрэс-кантролю характару працэсса абезжалезьвання. Прапанавана схема механізма другаснага забруджвання вады ў водаправодных сетках, у якім упершыню асноўная роля адведзена біялагічнаму фактару. Даследавана ўздзеянне рознастайных дэзінфектантаў на мікрафлору і біяцэнозы абрастанняў.

Вынікі даследаванняў саставілі аснову рэкамендацый па эфектыўным метадам барацьбы з біялагічнымі абрастаннямі ў сістэмах пітнога водазабеспячэння з падземных крыніц для прадпрыемстваў водаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Рейтинг
Оставить запись Читать книгу
баннер

Форум: Все о питьевой воде

Вам интересно? Читайте еще: биообрастание - особая форма биологического сообщества, физиолого-биохимическая характеристика железобактерий, методика микроскопирования железобактерий, биокоррозия, интересные ссылки на ресурсы интернета о питьевой воде, железобактерии подземных вод в процессах обезжелезивания, обезжелезивание подземных вод, мудрецы и юмористы о воде, биологичекие помехи, обусловленные биообрастанием, методы борьбы с биообрастаниями в системах питьевого водоснабжения, вторичное загрязнение питьевой воды, резюме автореферата диссертации на русском и английском языках, нормативные документы в области питьевого водоснабжения, железобактерии в системах питьевого водоснабжения из подземных источников, железобактерии подземных вод в процессах обезжелезивания, экология водных микроорганизмов или хвалебная песнь микроскопическим методам исследований, дезинфекция в системах питьевого водоснабжения: проблемы и перспективы, водные ресурсы РБ: состояние и использование.